Eftersyn ved boligsalg

Vi er godkendte af Sikkerhedsstyrelsen til at udføre el-eftersyn af boliger og udarbejde elinstallations-rapporter i b.la. forbindelse med salg af bolig.

Et el-eftersyn udføres som en stikprøvevis gennemgang af boligens tilgængelige elinstallationer, og i den efterfølgende rapport giver oplysninger om elinstallationens stand og evt. konstaterede ulovligheder.

El-eftersynet tager udgangspunkt i hvilke regler, der var gældende på det tidspunkt elinstallationen er udført.

Vi giver gerne et bud på udbedring af fejl og mangler!

Ønsker du en mere detaljeret viden om et el-eftersyn, kan du se nedenstående uddrag fra www.boligejer.dk

Elinstallationsrapportens indhold

En elinstallationsrapport udarbejdes af en autoriseret elinstallatørvirksomhed. Virksomheden repræsenterer hverken køber eller sælger, men laver en uvildig, professionel gennemgang af boligens elektriske installationer, deres lovlighed og funktionsdygtighed.

Elinstallationsrapporten indeholder resultatet af gennemgangen af bygningens elinstallationer. Ved gennemgangen vurderes elinstallationernes funktionsdygtighed og hvorvidt de opfylder de krav, som var gældende, da de blev udført eller ændret.

Gennemgangen skal foretages af de bygninger, som hører med til den almindelige beboelsesfunktion. Det vil sige selve boligen, eventuelt garage eller carport og brændeskur. Boligens lofts- og kryberum er også omfattet af gennemgangen. Hvis køber eller sælger er utilfredse med elinstallationsrapporten, kan der klages til Ankenævnet for Tekniske Installationer.

Hvordan foregår et eleftersyn?
Elinstallatørvirksomheden vurderer de tilgængelige installationer og foretager samtidig stikprøver, hvor nogle aftagelige og løftbare dele af elinstallationerne undersøges. Sænkede lofter fjernes ikke.

Derfor kan der være ulovlige forhold eller funktionsfejl, som ikke bliver opdaget, og som ikke fremgår af elinstallationsrapporten.

Ved gennemgangen af boligens elinstallationer vil elinstallatørvirksomheden blandt andet:
• Kontrollere eltavler
• Foretage kontrolmåling af fejlstrømsafbrydere
• Kontrollere materiel bag afbrydere, stikkontakter
• Kontrollere lavvoltsinstallationer
• Kontrollere elinstallationerne
• Kontrollere beskyttelse mod direkte og indirekte berøring med spændingsførende dele – risikoen for elektriske stød

Gennemgangen af boligens elinstallationer omfatter ikke:

• Bagatelagtige forhold, herunder sædvanligt slid og ælde
• Dele af elinstallationen, der var utilgængelige
• Elinstallationer uden for selve bygningen
• Hårdehvidevarer
• Andre brugsgenstande
• Om elinstallationen er tidssvarende

Elinstallationsrapportens karaktersystem

Karaktersystemet i elinstallationsrapporten består af seks karakterer. Karaktererne er alene vurderinger af installationernes lovlighed og funktionsdygtighed.

De siger intet om prisen for eventuelle ulovligheder udbedringer.

• UN: Bør undersøges nærmere

• K3: Ulovligt forhold, som umiddelbart eller på kort sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en væsentlig eller omfattende del af installationen

• K2: Ulovligt forhold, som på længere sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en mindre og afgrænset del af installationen

• K1: Ulovligt forhold, som ikke umiddelbart er farligt, og som ikke påvirker funktionsdygtigheden

• K0: Praktisk eller kosmetisk mangel

• IB: Ingen bemærkninger

Du skal være opmærksom på, at selv om karaktersystemet i elinstallationsrapporten minder om karaktersystemet i tilstandsrapporten, så dækker de ikke over det samme.

Elinstallationsrapportens karakterer K1, K2 og K3 beskriver ulovlige forhold med forskellige grader af farlighed. K3 dækker over ulovlige forhold, der allerede på kort sigt kan medføre alvorlig fare, mens K1 og K2 dækker ulovlige forhold, hvor faren er vurderet at være på længere sigt.

Du skal samtidig være opmærksom på, at ejerskifteforsikringen ikke dækker forskellige grader af farlighed ved de ulovlige forhold.

Det vil sige, at forsikringen ikke dækker, hvis et K3-forhold ved en fejl er kategoriseret som et K1- eller K2- forhold i elinstallationsrapporten.

Ring 86 95 11 44
og få et godt tilbud!

Navn / Firmanavn

E-mail

Tlf. nummer

Adresse

Emne

Besked ..